Zmiany w ubezpieczeniu OC przedsiębiorcy – co się zmieniło?

Zmiany w ubezpieczeniu OC przedsiębiorcy – co się zmieniło?

Co warto wiedzieć?

Firmy ubezpieczeniowe oferują szereg ubezpieczeń dla przedsiębiorców, w tym OC. Jest to jedno z najważniejszych ubezpieczeń, ponieważ chroni ono przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, które mogą się zdarzyć podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że ubezpieczenie OC przedsiębiorcy jest obowiązkowe i należy je wykupić w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Firmy ubezpieczeniowe oferują różne warianty tego ubezpieczenia, dlatego warto porównać oferty i wybrać takie, które będzie najbardziej odpowiednie dla naszej działalności.

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy chroni nas przed skutkami finansowymi wypadków, które moglibyśmy spowodować podczas prowadzenia naszej działalności. Jest to więc bardzo ważne ubezpieczenie, które powinniśmy mieć wykupione, aby mieć pewność, że jesteśmy bezpieczni na każdym kroku.

Nowe zasady ubezpieczenia OC przedsiębiorcy – jakie są?

Firmy ubezpieczeniowe oferują szereg ubezpieczeń dla przedsiębiorców, w tym OC

Ubezpieczenie OC radcy chroni go przed finansowymi konsekwencjami wypadków, których jest sprawcą. Do tej pory obowiązywały zasady, według których ubezpieczający musiał ponieść koszty szkody w całości, jeżeli była ona większa niż limit ustalony w umowie. Zmiany, jakie weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, polegają na tym, że teraz to ubezpieczyciel bierze na siebie cały ciężar finansowy szkody, bez względu na to, ile ona wynosi. Wymaga to od przedsiębiorcy dopłaty do składki ubezpieczeniajeśli chce mieć pełen zakres ochrony.

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy – jak się zmieniło?

W 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej, która wprowadziła zmiany w obowiązkach przedsiębiorców dotyczących ubezpieczenia OC. Nowelizacja nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, jeśli prowadzą oni działalność gospodarczą, która wiąże się z ryzykiem wystąpienia szkody majątkowej lub osobistej. Przed wejściem w życie nowelizacji przedsiębiorcy mogli decydować sami, czy chcą się ubezpieczyć OC.

Zmiana ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób, które korzystają z usług przedsiębiorców. W przeszłości bowiem często dochodziło do sytuacji, w której osoba poszkodowana nie mogła ubiegać się o odszkodowanie ze strony ubezpieczyciela, ponieważ przedsiębiorca nie był ubezpieczony. Dzięki nowelizacji każdy przedsiębiorca jest obowiązany posiadać ubezpieczenie OC i w razie wystąpienia szkody może on liczyć na odszkodowanie ze strony ubezpieczyciela.

Co się zmieniło w ubezpieczeniu OC przedsiębiorcy?

W 2017 roku Rada Ministrów przyjęła ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona szereg zmian w ubezpieczeniu OC przedsiębiorcy, które mają wejść w życie od 2018 roku. Zmiany te dotyczą m.in.:

  1. wydłużenia okresu ubezpieczenia OC do 10 lat;
  2. obniżenia ceny ubezpieczenia OC dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  3. zmiany zasad prowadzenia polisy OC w ramach jednej firmy ubezpieczeniowej;
  4. wprowadzenia nowego rodzaju OC – „OC na start”.